Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az iNNOField Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.torkosborz.hu oldalon elérhető Szolgáltatásainak (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó, Látogató) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető ÁSZF szerinti Szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása szükséges. Az ÁSZF elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon történik, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció és egyéb Szolgáltatások egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel az iNNOField Kft. és a Felhasználó között az ÁSZF szerinti szerződés jön létre.

Abban az esetben, ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az ÁSZF elfogadás visszavonására nincs lehetőség. Amennyiben nem kívánja a Felhasználó a jelen ÁSZF feltételeit elfogadni, a regisztráció törlésére van lehetősége.

Az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével és a regisztrációval a Felhasználó elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Alapfogalmak.

Üzemeltető, szolgáltató: az iNNOField Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartó hatóság Pécsi Törvényszék cégbírósága, cégjegyzékszám: 02 09 068267, székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 77/B., adószám: 12896615-1-02, email: ugyfelszolgalat@torkosborz.hu) ami a Szolgáltatást nyújtja a Felhasználónak.

Felhasználó: az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki az www.torkosborz.hu oldal tartalmához hozzáfér, a www.torkosborz.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) és aki ezen fiók felhasználásával ajánlatot kér (Megrendelő) és/vagy Szolgáltatásokat kínál (Szakember), az oldal által nyújtott Szolgáltatásokat igénybe veszi.

Felhasználóként az www.torkosborz.hu oldalt és annak Szolgáltatásait kizárólag regisztrált személy (gazdálkodó szervezet tulajdonosa, megbízottja), vagy ezen személy nevében kifejezetten eljárásra jogosult más személyek jogosultak használni.

Felhasználóként az oldalon mindenki csak egy Saját fiókkal rendelkezhet.

Látogató: az a személy, aki a weblapot az ott közzétett Szolgáltatások megtekintése érdekében keresi fel és nem rendelkezik regisztrációval.

Szakember adatlap: az oldalra szakemberként regisztrál Felhasználó által kitöltött profiladatokból készített adatlap.     

Munkaigénylő űrlap: a www.torkosborz.hu munkafelvétel oldalán a főkategóriákban található alkategóriához kapcsolt, előre elkészített űrlap mely maradéktalan kitöltésével és az oldalon való elhelyezésével van lehetőség a munka elvégzése iránti igény rögzítésére.      

Munkaigénylő adatlap: a Munkaigénylő űrlap a kitöltését és a www.torkosborz.hu oldalon való megjelenést követően válik Munkaigénylő adatlappá. A Munkaigénylő adatlapok a Felhasználók és a Látogatók részéről korlátlanul megtekinthetőek. A Munkaigénylő adatlapból van lehetősége a szakembernek tájékozódni a megrendelni kívánt munka részleteiről, valamint ezen adatlapon tudja elküldeni a munka elvégzése iránti jelentkezését a Szakember adatlappal rendelkező és a szolgáltatás igénybevételére jogosult Felhasználó.

Saját fiók: a Látogató amennyiben megfelel a Felhasználóvá válás követelményeinek a www.torkosborz.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza a Felhasználó által a regisztráció során, a Szakember adatlap és/vagy a Munkaigénylő űrlap feladásakor megadott adatokat, információkat valamint az oldalon térítés ellenében igénybe vett Szolgáltatásokhoz szükséges számlázási adatokat.

Nap: naptári nap

 

2. A Szolgáltatás tárgya.

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az iNNOField Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) valamennyi, a www.torkosborz.hu honlapon elérhető Szolgáltatására érvényesek.

2.2. Az iNNOField Kft. nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely Szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött szerződésekre vonatkozna.

2.3. A www.torkosborz.hu Szolgáltatásait kizárólag magyar nyelven lehet igénybe venni.

2.4. A www.torkosborz.hu egy olyan Szolgáltatás az interneten, ahol az oldalon regisztrációval rendelkező magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek egy előre elkészített Munkaigénylő űrlap kitöltése és feladása (kitöltésre került és az oldalon megjelenített Munkaigénylő űrlap a továbbiakban Munkaigénylő adatlap) útján közzétehetik az általuk elvégeztetni kívánt munkákat. A www.torkosborz.hu oldalon közzétett Munkaigénylő adatlapokra és végső soron az abban megfogalmazott munkákra az oldalon céges regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételére jogosult gazdálkodó szervezetek (Szakember) felajánlhatják a Megrendelő által igényelt munka elvégzését.

A www.torkosborz.hu oldal mindemellett Szakember adatlap megjelenítési helyet biztosít a gazdálkodó szervezetek (Szakember) részére szolgáltatásaik bemutatására, valamint az adatlaphoz kapcsolódó, jelen szabályzatban meghatározott egyéb Szolgáltatásokat nyújt a számukra.

2.5. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen Saját fiók létrehozásával, Szakember adatlap feltöltésével és/vagy Munkaigénylő űrlap elhelyezésével a Felhasználó elismeri, hogy nagykorú, jog- és cselekvőképességgel rendelkező személy vagy olyan gazdálkodó szervezet, aki képviseletére jogosultként jár el, és az általa megadott adatok helyesek és valósak.

2.6. A Felhasználó, Látogató a weboldal használatának megkezdésével, illetve Saját fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatot, az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a szabályzat betartására. A www.torkosborz.hu oldalt minden Felhasználó és Látogató kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

3. Az ÁSZF egyoldalú módosítása.

3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. július 1. napjától hatályosak. A www.torkosborz.hu oldal Üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a Munkaigénylő adatlapok közzétételének időtartamát. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a www.torkosborz.hu erre a célra szolgáló felülete, az Üzemeltető által küldött hírlevél vagy valamennyi Felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

3.2. Az Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új Szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő Szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a Szakember adatlapok és/vagy Munkaigénylő űrlapok tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

3.3. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni az Üzemeltető Szolgáltatásait, jogviszonyát jogosult megszüntetni, az ÁSZF rendelkezései szerint.

 

4. Szolgáltatás igénybevételének általános feltételei.

4.1. A www.torkosborz.hu oldalon bizonyos Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, más Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozása nélkül érhetőek el. A weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások weboldalon feltüntetett, vagy az ÁSZF mellékletét képező „Díjtáblázatban” foglalt ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

4.2. A regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybevételének feltétele a regisztráció. A regisztráció a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával és annak Üzemeltető általi elfogadásával történik. Az oldal által üzemeltetett szakember adatbázisba bekerülni, Szakember adatlapot feltölteni és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatásokat igénybe venni szakember regisztrációval rendelkező gazdálkodó szervezeteknek van lehetősége. Szakember regisztrációra alapvetően a gazdálkodó szervezet adószámának megadásával van lehetőség. Az Üzemeltető jogosult a regisztrációkor megadott adatokat ellenőrizni.         

4.3. A szakember adatbázisban megjelenő Szakember adatlapban csak olyan kategóriákat engedélyezett megjeleníteni, továbbá a Szolgáltatások igénybevétele során csak olyan kategóriákra engedélyezett előfizetni mely munkák a gazdálkodó szervezet (vállalkozás) tárgyát képezik, és a kategóriában megfogalmazott tevékenység végzésére a megfelelő engedéllyel rendelkezik.

4.4. A regisztráció elektronikus úton történik, és annak az Üzemeltető által történő visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás során a regisztrációkor megadott e-mail címre regisztrációs linket/aktivációs kódot tartalmazó levél kerül kiküldésre, melyen keresztül lehet aktiválni a Saját fiókot és igénybe venni a www.torkosborz.hu oldal Szolgáltatásait. Amennyiben a Felhasználó részéről a fentiekben említett módon 72 órán belül nem kerül aktiválásra a Saját fiók, a Felhasználó regisztrációja és annak teljes adattartalma törlésre kerül az oldalról.

4.5. A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a www.torkosborz.hu oldalon a szolgáltató által biztosított funkciók használatára. A regisztrációval a Felhasználó és a szolgáltató között határozatlan időre jogviszony jön létre, mely elkülönül Munkaigénylő adatlap tekintetében létrejött jogviszonytól, amely legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

4.6. A Felhasználó köteles a regisztráció és profiladatai kitöltése során a kért adatokat a valóságnak megfelelően feltüntetni. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért az Üzemeltető nem felelős.

- A regisztrációkor megadott adatok, így különösen a nevek, és e-mail cím nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő adatot kíván rögzíteni, abban az esetben az Üzemeltető jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

- Az oldalra történő belépéshez a regisztrációnál megadott e-mail cím és egy a Felhasználó által létrehozott jelszó szükséges. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy a regisztráció során az Üzemeltető informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmazó, adatokat ne fogadja el.

4.7. Szakemberként történt regisztráció időtartama alatt a tevékenységhez szükséges összes engedélyt és jogosultságot érvényben kell tartani. Amennyiben a gazdálkodó szervezet hivatalos (vállalkozói) tevékenységét szünetelteti vagy megszünteti köteles a www.torkosborz.hu oldalon való regisztrációját törölni, vagy erről az oldal Üzemeltetőjét tájékoztatni. Amennyiben a Felhasználó a Saját fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat 5 (azaz öt) napon belül köteles átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

4.8. A Felhasználó bármikor egyénileg kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését. A törlés a kezdeményezésétől számított 72 (azaz hetvenkettő) óra (felmondási idő), amely a létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó Felhasználói igényt az  Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználó nem áll fiókjához kapcsolódóan jogvitában vagy jogi eljárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető Szakember adatlapok és/vagy Munkaigénylő adatlapok a www.torkosborz.hu oldal publikus részeiről automatikusan eltávolításra és archiválásra kerülnek. Az archivált Szakember adatlapok és/vagy Munkaigénylő adatlapok és azok adatai az archiválás lejáratát követően törlésre kerülnek, így azok a továbbiakban nem elérhetőek. Az archiválás ideje minden esetben 60 (azaz hatvan) nap. A fiók törlését követően, azonos adatokkal (e-mail cím, adószám) nem hozható létre új felhasználói fiók, a törlést követő 60 (azaz hatvan) napon belül.

4.9. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót további értesítés nélkül a www.torkosborz.hu használatából kizárni és fiókját törölni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen, továbbá az Üzemeltetőnek vagy harmadik személyeknek okozott kárért teljes felelősséggel tartozik és az Üzemeltető felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet. Érvénytelenség esetén a térítés ellenében igénybe vett Szolgáltatás ellenértékeként már befizetett összeget az Üzemeltető nem téríti vissza.

4.10. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó Saját fiókját előzetes értesítés nélkül törölni, ha a Felhasználó a weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a weblapot, hogy az Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy Szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti, vagy a Felhasználó, Látogató bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a www.torkosborz.hu oldal módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a www.torkosborz.hu oldal rendeltetésszerű működtetését.

4.11. A Saját fiók törlése esetén a fiókhoz tartozó Szakember adatlap és/vagy Munkaigénylő adatlap/ok a www.torkosborz.hu oldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

 

5. Felelősség.

5.1. Az Üzemeltető kizárólag hirdetési felületet biztosít a Felhasználók számára, valamint a Látogatók részére, azaz kizárólag közvetítői tevékenységet végez, és biztosítja a jelen szabályzatban foglaltak szerint ingyenesen vagy külön díj ellenében a Szolgáltatást. Az Üzemeltető a megbízott Szakemberek kiválasztásában, a felek között létesítendő jogviszony meghatározásában és részletszabályainak kialakításában nem vesz részt, ez kizárólag az érintetteken (a szerződő feleken) múlik. Ennél fogva az Üzemeltető kötelezettséggel egyik fél irányába sem tartozik, jótállást nem vállal.

5.2. A Felhasználó által a www.torkosborz.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért, nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

5.3. A Felhasználó a regisztráció megkezdésével tudomásul veszi, hogy a www.torkosborz.hu oldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok, nyilatkozatok tartalmáért, helyességéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető a www.torkosborz.hu oldal működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó által - jelen szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt - feltöltött tartalmat vagy más módon korlátozta vagy megakadályozta a szabályzatba ütköző további tevékenységet.

5.4. A Felhasználók által a www.torkosborz.hu oldalon megvalósuló bármely tevékenységet a regisztrált természetes személyéhez, gazdálkodó szervezethez rendeljük. A regisztrált természetes személy, gazdálkodó szervezet kizárólagosan felel a Saját fiókja tartalmáért és az oldalon végzett tevékenységéért.

5.5. Amennyiben a Felhasználó azt észleli, hogy a regisztrációjával visszaéltek, Saját fiókját arra jogosulatlan személy használta, köteles erről az Üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó vagy Látogató kárt vagy veszteséget szenved a Felhasználó regisztrációjával, Saját fiókjával kapcsolatban történt visszaéléssel.

5.6. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó vagy Látogató a www.torkosborz.hu oldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb okból veszteséget szenved.

5.7. Az iNNOField Kft. a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal, így jogosult megtenni minden szükséges lépést a Felhasználó felelősségre vonása érdekében.

5.8. Az Üzemeltető kizárólag üzemelteti a www.torkosborz.hu oldalt és az azon elérhető Szolgáltatásokat biztosítja, így nem avatkozik bele a Felhasználók és a Látogatók közti jogvitákba. A Felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól.

5.9. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a www.torkosborz.hu oldalra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, Szakember adatlapokkal, Munkaigénylő adatlapokkal, hirdetésekkel továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek, szolgáltatások minőségéért, mennyiségéért, biztonságáért, a vonatkozó szakmai és számviteli előírások betartásáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználók, Látogatók teljesítéséért. Az elfogadott termékek, szolgáltatások kiszállítása, átadása, elvégzése és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől függetlenül, a Felhasználók, Látogatók megállapodásának megfelelően zajlik le.

5.10. Az Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget azért, hogy a Felhasználók, Látogatók (tehát a lehetséges Megrendelők és Szolgáltatást nyújtók) egymással létesítenek-e, és ha igen, milyen tartalommal és formában jogviszonyt.

5.11. Amennyiben a Felhasználó, Látogató magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, illetve bármilyen igényt jogerős döntésben az Üzemeltetővel szemben megállapítanak, a Felhasználó, Látogató köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó, Látogató bármely jogellenes illetve az eljárás alapját képező magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles az Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

5.12. A Felhasználó, Látogató vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz annak jó hírnevének megóvása érdekében.

 

6. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása.

6.1. Az Üzemeltető jogosult a www.torkosborz.hu oldalra feltöltött Szakember adatlapot, Munkaigénylő adatlapot egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó Saját fiókját törölni, amennyiben a www.torkosborz.hu oldalra feltöltött tartalom a jelen szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan tartalom eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő Szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. Az Üzemeltető a jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a www.torkosborz.hu oldalon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Üzemeltetőt a szerzői jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A Felhasználók, Látogatók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az ügyfélszolgálat elérhetőségén (ugyfelszolgalat@torkosborz.hu) tehetik meg.

6.2. A www.torkosborz.hu oldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet; bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg; jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit); jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít; mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja; megtévesztő információt tartalmaz; az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja; vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

6.3. A www.torkosborz.hu oldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások feltöltése, hirdetése tiltott:

a) Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, engedélyköteles fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt eszközöket;

b) Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

c) Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;

d) Online Szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító Felhasználónevek, jelszavak, Felhasználói fiókok adatai, telefonszámok;

e) Közösségi oldalak, e-mail Szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;

f) Postai úton történő rendelést lehetővé tevő olyan katalógusok, amit a kibocsátó külön díj ellenében bocsát ki, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;

g) Kitöltetlen garancia levelek, nyomtatványok, igazolások, okiratok, igazolványok, bizonyítvány vagy igazolványt érvényesítő címkék;

h) Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz;

í) Alkohol, alkoholtartalmú italok és egyéb hasonló termékek;

j) Dohánytermékek, egyéb jövedéki termékek;

k) Engedélyköteles tűz- vagy robbanásveszélyes, továbbá vegyi anyagok;

l) Nem szabad forgalmazású gyógyszer; külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott Felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, illetve ezen illegális anyagok előállításához szükséges vegyszerek (prekurzorok), vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;

m) Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

n) Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;

o) Emberi szerv vagy szövet; állati szerv vagy szövet (ide nem értve a fogyasztási célú húsokat), anyatej;

p) Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;

q) Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

r) Szexuális Szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;

s) Temetkezési helyek;

t) Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi Szolgáltatás;

u) Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;

Tiltott továbbá minden olyan egyéb, itt fel nem sorolt szolgáltatás és termék melynek nyújtása vagy forgalomba hozatala és azzal való kereskedés hatóság bejelentéshez kötött vagy hatósági engedély birtokában lehetséges illetve jogszabályban meghatározott feltételekhez kötött, kivéve, ha erre jogosult és a jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítani tudja. Amennyiben az Üzemeltető ilyet észlel, jogosult a hirdetést, Szakember adatlapot vagy Munkaigénylő adatlapot azonnal törölni.

 

7. Adatvédelem.

7.1. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával, hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető ellenőrizze, valamint kezelje és tárolja a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat. Részletes információk az Adatkezelési tájékoztatóban érhetők el, ami elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF-nek.

7.2. Az Üzemeltető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

7.3. A szerződés megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, Felhasználóra vonatkozó minden adatot törölni kivételt képez ez alól a 11.4. pontban felsoroltak.

 

8. Szellemi tulajdon.

8.1. A Tartalom (továbbiakban: Tartalom) a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a www.torkosborz.hu oldal nevét, az oldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket weblap elrendezését és szolgáltatásának részleteit, különösen a Munkaigénylő űrlap kialakítását és tartalmát és/vagy bármely egyéb Tartalmat. Mindez kifejezetten az Üzemeltető tulajdonát képezi és az Üzemeltető ezzel kapcsolatban minden jogát, különösen szellemi, szerzői és iparjogvédelmi jog szerinti jogát fenntartja.

8.2. A Felhasználó, Látogató a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó, Látogató – az Üzemeltető kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni. Kivételt képez a fentiek alól a Felhasználó által a www.torkosborz.hu oldalon elhelyezett Szakember adatlapra mutató közösségi és hasonló oldalakon elhelyezett megosztás vagy hivatkozás, amennyiben azon egyértelműen és azonosíthatóan feltüntetésre kerül a hirdetés elérhetősége (kép esetében a „torkosborz” vízjel, szöveges tartalom esetén az oldal címe (www.torkosborz.hu).

8.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak, Látogatónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

8.4. A weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló írásbeli felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a www.torkosborz.hu oldal egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul, amely hozzájárulás előtt a felhasználás célját és indokát is közölni kell. Az Üzemeltető a www.torkosborz.hu tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

8.5 Amennyiben az Üzemeltető szellemi tulajdonának bármely eleme engedély nélkül felhasználásra kerül - attól az időponttól, amitől a felhasználás megvalósult, addig az időpontig, amíg ez a jogellenes állapot fennáll - az engedély nélküli felhasználó bérleti díjat köteles fizetni az Üzemeltetőnek. A bérleti díj összege naponta 200.000 HUF (azaz kettőszázezer forint). A bérleti díj havonta kiszámlázásra kerül.

8.6. Felhasználó által a www.torkosborz.hu oldalra feltöltött tartalmakkal megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.


9. Reklamáció, panaszkezelés, vitarendezés.

9.1. Amennyiben a Felhasználónak bármilyen panasza van a www.torkosborz.hu oldallal vagy a Szolgáltatással kapcsolatban, úgy panaszát a panaszkezeles@torkosborz.hu e-mail címen, vagy levél útján az iNNOField Kft., 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 77/B. címre megküldve is közölheti. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető kézhezvételtől számított 30 (azaz harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (azaz három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Szolgáltatással kapcsolatos panasszal, a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatást érintő kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A magyarországi békéltető testületek elérhetőségeit itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/

9.2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, ezt online vitarendezési platformon megteheti.

9.3. A Felhasználó a Szolgáltatást érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást is, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárást is kezdeményezhet. A fogyasztói panasszal a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

I.1. Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, ismeretet, műszaki megoldást, információt kötelesek üzleti titkokként kezelni, azt a másik Fél hozzájárulása nélkül mással nem közölhetik, kivéve, ha erre jogszabály, vagy hatósági határozat kötelezi őket, illetőleg ha az Üzemeltető feladatai teljesítéséhez szükséges.

I.2. Az Üzemeltető jogosult a Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető jogai és kötelezettségei ez esetben e harmadik félre szállnak át a Szerződés alapján változatlanul.

I.3. A szerződéskötéskor megadott adatok módosulása esetén, Szerződő Felek kötelesek egymást tájékoztatni értesítési, kapcsolattartói, illetve számlázási adataik megváltozásáról, írásban 5 (azaz öt) munkanapon belül.

I.4. Szerződő Felek a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a szerződésből származó jogvita esetére kikötik az Üzemeltető mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

I.5. Az itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírásokat.

 

2021.07.01.